Reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności z umową towaru zakupionego w naszym Sklepie internetowym, prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1. Pobrać, wypełnić i podpisać Formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Wadliwą część w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu, wysłać w kopercie bąbelkowej na adres:
Enzo Vape City Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 74/2
78-200 Białogard

lub przynieść osobiście pod wskazany adres. 

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 1-2 dni, od dnia dostarczenia reklamowanego towaru, w szczególnych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 14 dni.

UWAGA: Prosimy o dokładne wypełnienie Formularza reklamacyjnego a Państwa adres prosimy wpisać drukowanymi literami.

Zwroty

Klient będacy konsumentem uprawniony jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Klient winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, podając w nim numer rachunku bankowego, na jaki mają być zwrócone pieniądze. Oświadczenie wraz z towarem należy wysłać na adres Sprzedawcy:
Enzo Vape City Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 74/2
78-200 Białogard

Zwracany Towar musi być zapakowany tak by w czasie transportu nie był narażony na uszkodzenia i zniszczenia.
Zwracany Towar musi posiadać oryginalne opakowania producenta, powinien być kompletny oraz nie nosić śladów użytkowania przekraczajacych zwykły zarząd rzeczą.

 


Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów wysyłki, oraz wszelkich strat wynikających z nieodebrania przez klienta przesyłki.